Usuń swój adres e-mail z bazy danych:

Pamiętaj aby wpisać wszystkie adresy e-mail (w tym przekierowania poczty), na które nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.